Osoby fizyczne opodatkowane podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych mają możliwość zastosowania w składanymi zeznaniu podatkowym odliczeń, które pozwolą na zmniejszenie obciążenia podatkowego oraz, w większości przypadków, powstania nadpłaty podatku dochodowego podlegającej zwrotowi dla podatnika.

Obecnie występują dwa rodzaje odliczeń:

 

 • Odliczenia od dochodu:

  1. Składki na ubezpieczenia społeczne,

  2. Wydatki na cele rehabilitacyjne

  3. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

  4. Wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet

  5. Wpłaty na tzw. IKZE

  6. Darowizny

  7. Straty z lat ubiegłych

  8. Odsetki od kredytów zaciągniętych na zakup mieszania

 • Odliczenia od podatku:

  1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

  2. Ulga prorodzinna

  3. Ulga abolicyjna

  4. Wydatki na oszczędności w tzw. kasach mieszkaniowych

  5. składki na ubezpieczenia społeczne osoby bezrobotnej zatrudnionej przez podatnika na podstawie umowy aktywizacyjnej w celu wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym

 

Charakter odliczeń od dochodu i podatku objawiający się obniżeniem obciążeń podatkowych wymaga ostrożności przy ich deklarowaniu. Powyższe wynika z konieczności spełnienia w przypadku niektórych z nich wielu dodatkowych warunków. Część odliczeń przysługuje ponadto wyłącznie na zasadach tzw. prawach nabytych.

Jeśli są Państwo zainteresowani poszerzeniem wiedzy w powyższym zakresie oraz skorzystaniem z konsultacji, zapraszamy do współpracy.

 

Copyright 2016 - Meritum Biuro Rachunkowe. All rights reserved. Realizacja: 3motion Strony internetowe wrocław