26 lutego 2016 skierowano do I czytania projekt zmian ustawy o CIT, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2017 roku.

W projekcie przewiduje się szereg zmian korzystnych dla podatników, które obejmują:

  • wprowadzenie 15%-owej stawki podatku CIT dla mniejszych podatników (osiągających przychody w wysokości poniżej równowartości 10 mln EUR) oraz podatników rozpoczynających działalność gospodarczą,

  • zwiększenie granicznej kwoty dla tzw. jednorazowej amortyzacji składników spełniających warunki do uznania za środki trwałe/wartości niematerialne i prawne; od nowego roku ma ona zostać podwyższona z kwoty 3500,00zł. do 10000,00zł.,

  • wydłużenie okresu rozliczania straty podatkowej z dotychczasowego do 15-stu lat; dotychczas okres, w którym podatnicy CIT mają prawo rozliczać poniesioną stratę podatkową wynosi 5 lat.

Copyright 2016 - Meritum Biuro Rachunkowe. All rights reserved. Realizacja: 3motion Strony internetowe wrocław