Na oficjalnej stronie Sejmu ukazał się nowy projekt zmiany ustawy o PIT w kwestii podwyższenia tzw. kwoty wolnej od podatku. Jest to już trzecia propozycja zmian, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2017 roku. Przypominamy, że zmiany powinny wejść w życie najpóźniej z tą datą, co wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r. (sygn. akt K 21/14), stwierdzającego, że obowiązująca kwota dochodu niepowodującego konieczności uiszczenia podatku jest niezgodna z Konstytucją.

 

W projekcie proponuje się uzależnienie nowej kwoty wolnej od zmiennej w postaci „piętnastokrotności, ustalanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, średniorocznego minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa pracowniczego w roku poprzedzającym o dwa lata rok podatkowy, za który oblicza się podatek”. Kwota ta będzie ogłaszana w Monitorze Polskim najpóźniej do końca roku poprzedzającego dany rok podatkowy, w którym będzie ona obowiązująca. W roku 2014 wynosiła ona około 8 161,35zł.

Zmiana powyższa oznacza, że dochód, którego osiągniecie nie spowoduje konieczności zapłacenia podatku dochodowego wynosić będzie około 8-9 tys. zł., co wobec dotychczasowej kwoty w wysokości ok. 3 tys. jest dosyć istotna zmianą, skutkującą obniżeniem bądź zniwelowaniem obciążenia podatkowego dla podatników PIT rozliczanych na zasadach ogólnych – podatkiem progresywnym.

Copyright 2016 - Meritum Biuro Rachunkowe. All rights reserved. Realizacja: 3motion Strony internetowe wrocław