Blog

Opis kategorii blog

Na oficjalnej stronie Sejmu ukazał się nowy projekt zmiany ustawy o PIT w kwestii podwyższenia tzw. kwoty wolnej od podatku. Jest to już trzecia propozycja zmian, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2017 roku. Przypominamy, że zmiany powinny wejść w życie najpóźniej z tą datą, co wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r. (sygn. akt K 21/14), stwierdzającego, że obowiązująca kwota dochodu niepowodującego konieczności uiszczenia podatku jest niezgodna z Konstytucją.

26 lutego 2016 skierowano do I czytania projekt zmian ustawy o CIT, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2017 roku.

Osoby fizyczne opodatkowane podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych mają możliwość zastosowania w składanymi zeznaniu podatkowym odliczeń, które pozwolą na zmniejszenie obciążenia podatkowego oraz, w większości przypadków, powstania nadpłaty podatku dochodowego podlegającej zwrotowi dla podatnika.

Copyright 2016 - Meritum Biuro Rachunkowe. All rights reserved. Realizacja: 3motion Strony internetowe wrocław