Doradztwo podatkowe to obecnie jedna z najbardziej pożądanych przez przedsiębiorców usług realizowanych przez doradców podatkowych, księgowych, radców prawnych i biegłych rewidentów.

W ramach oferty w tym zakresie wskazujemy zarówno na współpracę z Naszymi stałymi Klientami, jak i podmiotami zewnętrznymi..

Oferta dotyczy w szczególności następujących usług:

  • sporządzanie pisemnych opinii podatkowych;
  • sporządzanie pisemnych opinii z zakresu prawa bilansowego;
  • bieżące konsultacje i doradztwo w formie bezpośredniej bądź pisemnej (głównie elektronicznej);
  • sporządzanie i konsultowanie wniosków o wiążące interpretacje podatkowe, skarg do sądów administracyjnych, pisemnych odwołań i zażaleń w sporządzanych toku postępowań podatkowych.

Copyright 2016 - Meritum Biuro Rachunkowe. All rights reserved. Realizacja: 3motion Strony internetowe wrocław