Zapewniamy kompleksową obsługę kadrowo-płacową. Profesjonalna i rzetelnie prowadzona dokumentacja stanowi kluczowy element funkcjonowania każdej firmy.

Z doświadczenia wiemy, że zgodne z przepisami rozliczenia wynagrodzeń oraz prawidłowo uporządkowana dokumentacja kadrowo-płacowa istotnie wpływa na bezpieczeństwo prowadzonej działalności Pracodawcy. Chroni bowiem przed możliwością wystąpienia negatywnych wyników kontroli organów nadzorczych (Urząd Skarbowy, ZUS, PIP). Może być także kluczowa w sytuacji wystąpienia sporu z zatrudnionymi pracownikami, osobami współpracującymi na podstawie umów cywilnoprawnych i innych tytułów.

Oferujemy pomoc we wszelkich obowiązkach związanych z naliczaniem wynagrodzeń, sporządzaniem deklaracji oraz prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. Zakres usług kadrowo-płacowych obejmuje:

 • sporządzanie i konsultowanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
 • sporządzanie miesięcznych list płac zawierających wszystkie pozycje wynagrodzeń;
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń;
 • rozliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego pracowników, w tym sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach PIT-11, IFT-1/IFT-2, PIT-8C,
 • sporządzenie rozliczeń rocznych dla pracowników/zleceniobiorców (PIT-40, PIT-37/PIT-36)
 • kompleksową obsługę rozliczeń z ZUS, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji i raportów ZUS;
 • sporządzanie, komplementowanie i przekazywanie do ZUS dokumentacji niezbędnej do uzyskania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób współpracujących oraz zatrudnionych pracowników/zleceniobiorców
 • przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań pracowników do ZUS, zgłoszeń do ubezpieczeń zdrowotnych członków rodzin pracowników;
 • wystawianie zaświadczeń o dochodach, zatrudnieniu, Rp7;
 • przygotowywanie dokumentów dla organów kontrolujących oraz uczestniczenie w procesie kontroli;
 • wystawianie świadectw pracy;
 • prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • monitorowanie wykorzystania urlopów pracowniczych;
 • kontrola ważności okresowych badań lekarskich pracowników, terminów obligatoryjnych szkoleń BHP pracowników;
 • prowadzenie pozostałej dokumentacji kadrowej m.in. w zakresie urlopów związanych z rodzicielstwem;
 • wystawianie dokumentów kadrowych na życzenie pracodawcy bądź pracownika;
 • pełnienie funkcji pełnomocnika ogólnego w sprawach z zakresu ZUS z wykorzystaniem usług dostępnych elektronicznie na platformie ZUS PUE, w tym monitorowanie elektronicznych zaświadczeń lekarskich.

Copyright 2016 - Meritum Biuro Rachunkowe. All rights reserved. Realizacja: 3motion Strony internetowe wrocław