W zakresie działalności związanej z rachunkowością przedsiębiorstw oraz pozostałych jednostek, oferujemy usługi dopasowane do sytuacji i preferencji Klienta.

Od najbardziej kompleksowych, czyli powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych i prowadzenia ewidencji uproszczonych (PKPiR, Ewidencja przychodów, Ewidencja dla celów podatku VAT) poprzez nadzór księgowy, sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami bilansowymi oraz bieżące doradztwo w powyższym zakresie.

W swojej działalności staramy się również zwracać uwagę na niedocenianą wciąż rachunkowość zarządczą. Oferujemy pomoc i wsparcie przy tworzeniu sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne, które przyczyniają się do podejmowania skutecznych decyzji prowadzących do szeroko rozumianego wzrostu wartości przedsiębiorstw.

Swoją ofertę kierujemy do przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych niezależnie od formy prawnej oraz obszaru działalności. Szczegółowy zakres usług w tym obszarze obejmuje:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami wykonawczymi do niej;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z standardami międzynarodowymi (MSR/MSSF)
 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów; Ewidencji Ryczałtowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji do celów rozliczeń z tytułu podatku VAT
 • sporządzanie i składanie okresowych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS
 • doradztwo w zakresie ustanowienia polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont
 • nadzór księgowy;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby wewnętrzne – zarządcze Klienta
 • doradztwo i bieżące konsultacje w powyższym zakresie.

Copyright 2016 - Meritum Biuro Rachunkowe. All rights reserved. Realizacja: 3motion Strony internetowe wrocław